Hem Utbildning Priser Räntefritt Media Jobba hos oss Kontakta

Utbildning - En bra start...

Läraren visar och talar om hur du ska göra och sen övar du själv, läraren hjälper till när det behövs med instruktioner eller demonstration. Ibland får du läxa i körhäftet och i det så finns sidhänvisningar till körkortsboken, på så vis förbereder du dig till körlektionerna och spar då både tid och pengar. Läraren tar naturligtvis hänsyn till elevernas eventuella förkunskaper. Utbildningen följer vägverkets kursplan och vi arbetar alltså med olika moment.

Vi börjar från grunden och efterhand som du klarar en övning så går vi vidare till nästa. Naturligtvis så börjar vi inte från början om du har tillräckliga förkunskaper, det avgör din lärare. Vi använder STR:s läromaterial: körkortsboken och körhäftet. Halkan görs i slutet av utbildningen eftersom detta ställer stora krav på dig som förare. Mörkerkörning sker normalt under perioden 1 november - 1 mars.

Inskrivning
Kom in, maila eller ring till trafikskolan så hjälper vi dig med all information om utbildningen, priser, körkortstillstånd mm. Vi hjälper dig att välja det paket som passar just dig. Hos oss kan du även göra en syntest.

Boka tider till körning.
• "Tänk på att först till kvarn får mala så det gäller att ta de tider som passar dig."
• Avbokningar måste göras senast kl 12.30 dagen innan din lektion annars måste vi debitera dig för tiden.
• Avbokning av måndagstid måste ske senast fredag kl 12.30
• Avbokning till halkkörning, stor landsväg och mörkerkörning måste ske fem arbetsdagar innan din körning.
• Ring alltid så snart du vet att du inte kan komma på din tid så kanske vi har elever som kan ta tiden och då debiteras du inte.
• Sjukintyg gäller naturligtvis som giltlig frånvaro.


Teori & Körning

Teori
Du får i teoripaketet en teorikurs som innehåller fem lektioner á 1 timme. Vi har det senaste dataprogrammet från STR som du får träna på. Det finns än så länge tio datorer på skolan men fler kommer snart. När du har klarat dataproven får du tid till kunskapsprovet / uppkörning.

Körningen
Din lärare hjälper dig genom de tre delarna som är grunder, stadstrafik och landsvägskörning. När dessa delar är klara kör du lilla uppkörningen med utbildningsledaren som avgör om du är redo för körprovet. Innan du gör körprovet kommer du att få göra halkkörningen och vintertid även mörkerkörningen.


Intensivutbildning

Detta är ett bra alternativ för dig som har lite mindre tid på dig att ta körkort eller vill ta körkort på sommarlovet eller semestern. Perfekt om du behöver körkort snabbt om du fått ett jobb eller innan utlandsresan.

Intensivutbildningen har under åren visat sig vara en omtyckt och smidig utbildningsform.

Körningen Det finns två upplägg på intensivutbildningen.
1) Alternativ 1 är ”två veckors intensiv” då man kör en dubbellektion (80 min) på morgonen samt en enkellektion (40 min) på eftermiddagen måndag – fredag i två veckor.
2) Alternativ 2 är ”tre veckors intensiv” då man kör en dubbellektion (80 min) på morgonen måndag – fredag i tre veckor.

Halkan
Vid inskrivningstillfället förhandsbokas halkan efter den sista körlektionen. Vi har två lärare hos oss som har eximinationsrätt i halka och som håller i utbildningen på bulltoftabanan i Malmö. Vid halktillfället är man en grupp på fyra elever från vår trafikskola samt en av våra halklärare som åker med eleverna till och ifrån halkbanan, samt naturligtvis också har hand om halkutbildningen.

Om eleven inte anses tillräckligt stabil i sin körning efter intensivutbildningen så flyttas halkutbildningen fram.

O B S!
Det är ingen garanti att eleven hinner bli helt klar efter sin intensivutbildning eftersom det alltid beror på fallenhet, intresse, koncentration alltså den individuella inlärningsförmågan hur många lektioner som behövs. Man får därför räkna med att ytterligare lektioner kan behövas för att bli färdigutbildad. Denna utbildningsform riktar sig både till nybörjare samt elever som kört hemma under en tid.

Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen:

Del 1) är riskutbildningens nya del. Den omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Nyhet!

Del 2) är riskutbildningens gamla del (kallas ofta halka). Gäller i 5 år!

Undantag från kravet på riskutbildning
Har du genomfört riskutbildning 2 (halkan) och även gjort ett godkänt kunskapsprov eller körprov före den 1 april 2009? Då behöver du inte genomgå riskutbildning del 1 och inte heller göra om del 2. Detta undantag gäller så länge kunskapsprovet eller körprovet är giltigt. Men när det godkända provets giltighetstid har gått ut gäller det nya kravet på riskutbildning. Om riskutbildning 2 fortfarande är giltig räknas den, men du måste då genomgå riskutbildningens del 1.Ska du göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon eller har du förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav? Då behöver du inte göra en ny riskutbildning.

Hur länge är den nya, tvådelade riskutbildningen giltig?
En genomförd riskutbildning är giltig i 4 år, men efter den 1 april 2009 upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas. Den som har fått sitt körkort återkallat, och därför måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, ska från den 1 april även genomföra hela riskutbildningen och är därmed inte längre undantagen från kravet på genomförd riskutbildning.

Riskutbildningens upplägg
Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Efter riskutbildningen
vI rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift.
När riskutbildningen är giltig och registrerad får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Vägverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften.

Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Anmälan är bindande och ska betalas i förskott.


Har du ett visst mål med din utbildning?

Vi kan lägga upp utbildningen så att den passar just dina önskemål. Du kanske vill köra intensivt i två eller tre veckor eller bli klar till en viss datum.

Om du är 17,5 så lägger vi upp ett passande schema så att du blir klar till 18 års dagen. Säg ifrån så försöker vi lösa det så att du blir nöjd.

Teoriprovet, halkkörningen, och uppkörningen, planerar vi in så att det passar dina planer.

Teoriprovet avläggs på Vägverket. På Triangeln Trafikskola studerar du liknande uppgifter i olika faser, till dess att du uppnått en nivå som är tillräcklig för att klara provet. Du kan numera göra en del av testerna via internet. Om du klarar alla faser hos oss, har du mycket stora chanser att klara provet på Vägverket.

Halkutbildningen körs normalt i slutet av utbildningen – inte bara för att bli godkänd, utan framförallt för att få så mycket som möjligt ut av övningen.

Körtider planerar du tillsammans med din trafiklärare. Vi rekommenderar att du kör minst 2-3 lektioner i veckan för få så bra flyt i utbildningen som möjligt.


Kursplan för B-körkort

Från den 1 mars 2006 gäller en ny kursplan för behörighet B.

Kursplanen beskriver vilka moment som ska finnas i utbildningen. Den anger även vilka mål du som elev ska uppnå. Läs den tillsammans med din handledare och planera din utbildning med kursplanen som grund.


Handledarutbildning

Anmälan
Det är idag obligatoriskt med en handledarutbildning för er som tänker övningsköra privat. I utbildninger ingår intyg och material. Efter genomförd kurs skickas intyget tillsammans med ansökan om handledartillstånd till länsstyrelsen, som sedan ger besked om godkännande som handledare vid privat övningskörning.

Enligt vägverkets krav så måste den sammanlagda kurstiden vara på minst 3 timmar. Kraven för deltagande elev är att personen ska ha fyllt 15 år och 9 månader. Det är alltid handledaren som räknas som förare, alltså ensam ansvarig, vid övningskörning.

OBS!
Ditt handledartillstånd gäller bara för en elev.
En handledare kan komma med max 4 elever på en kurs.
En elev kan komma med max 4 handledare på en kurs.

Detta krävs för dig som handledare.
Du ska ha fyllt 24 år och ska under de senaste 10 åren haft körkort för fordonet i minst 5 år. Du får inte ha mist körkortet de senaste 3 åren pga rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid pga t ex fortkörning får det inte varit återkallat mer än 3 månader. Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein). Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.

F o m 1/1-06 måste handledaren ha gått en obligatorisk introduktionskurs (här kallad handledarutbildning) för privat övningskörning, enligt ett beslut riksdagen fattat.

Varför handledarutbildning?
Målet med denna utbildning är att dels göra den privata övningskörning säkrare och mer effektiv och dels att göra framtidens förare ännu säkrare än idag.

I nollvision talas det bl a om säkrare förare. Handledarutbildningen är ett led i detta arbete. Vi garanterar en bra utbildning för dig.

« En bra start
« Teori & körning
« Intensivutbildning
« Riskutbildning
« Klar i tid
« Kursplan-B
« Handledarutbildning


Om du inte har möjlighet att komma hit och göra dina teoritester, erbjuder vi ett distanstest som kompliment.

Du behöver en dator och tillgång till internet. Se pris här >>Vägen till körkort!


Triangelns Trafikskola
Spångatan 10b
211 44 Malmö
Tel: 040 - 785 06
Öppettider  
Måndag - Torsdag 09.00 - 18.00
Fredag 09.00 - 14.00
Lunchstängt 12.30 - 13.30
   
Körtider  
Måndag - Torsdag 07.00 - 17.30
Fredag 07.00 - 13.00
Ladda ned:
Logo Triangelns Trafikskola
Gå till vår Facebooksida »